Mitä opiskelijat kertovat elinoloistaan?

Mitä opiskelijat kertovat elinoloistaan?

Viikko sen jälkeen, kun François Hollande luopui asennuksistaan uudelleenvalintaa varten ja kuusi kuukautta ennen presidentinvaaleja, opiskelijaelämän observatorion opiskelijoiden elinoloja tutkivan tutkimuksen tulokset saavat esimakua tasapainosta sekoitettuna. , viisivuotiskauden aikana. Tutkimukset, talousarvio, työ, terveys … Mahdollisuus ottaa huomioon opiskelijoiden elinolot vuonna 2016 ja muutokset, joita on saattanut tehdä edellisen tutkimuksen päivämäärän vuodesta 2013 lähtien.

Vähemmän tyytymättömyyttä opintoihin, lisää toivoa tulevaisuudesta

Enää ei ole opiskelijoita, jotka ilmoittavat olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä opintoihinsa (60% vuonna 2016 verrattuna 61:een vuonna 2013); Mutta tyytymättömyys on väistynyt: he olivat 14% ilmoittaa olevansa tyytymättömiä vuonna 2013, he ovat 11% kolme vuotta myöhemmin . Monique Ronzeau, Kansallisen opiskelijaelämän seurantakeskuksen hallituksen puheenjohtaja, kuitenkin lieventää tätä ” opiskelijoiden yleisen tyytyväisyyden paranemista opintoihin [jotka] ovat edelleen hyvin jakautuneita ” seuraavien kurssien mukaan.

Samanlainen havainto voidaan tehdä heidän arvioidessaan mahdollisuuksiaan ammatilliseen integroitumiseen: optimismia, jota vaivaavat erot. Keskimäärin 56 % maisterin tutkintoon ilmoittautuneista opiskelijoista uskoo, että heillä on hyvät tai erittäin hyvät mahdollisuudet kotoutumiseen Ranskassa, kun se vuonna 2013 oli 50 %. Ulkomailla luvut olivat 38 % vuonna 2013, 42 % vuonna 2016. optimisteja löytyy terveysalan, insinööri- ja kauppatieteiden korkeakoulujen (erityisesti kansainvälisten) ja koulutuksen / ESPE: n puolelta. Yliopiston SHS-kirjaimet ovat pessimistisimpiä.

 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden vaikeudet ja erityispiirteet

Ensimmäistä kertaa yhden tai kahden maahanmuuttajavanhemman opiskelijat ovat olleet perusteellisemman tutkimuksen kohteena , ” erittäin tärkeitä tietoja eriarvoisuuden hoidossa ” selittää OVE: n tieteellisen korkeakoulun puheenjohtaja Jean-François Giret. Tutkimuksen ensimmäinen oppi: opiskelijat, joiden vanhemmilla on maahanmuuttajatausta, ovat yliedustettuina oikeustieteessä ja taloustieteessä yliopistossa (vastaavasti 26% ja 22% verrattuna 17%: iin pääkaupunkiseudun syntyperäistä, joilla ei ole maahanmuuttotaustaa) ja STS: ssä (vastaavasti 12% ja 8% verrattuna 8%: iin). Toisaalta ne ovat aliedustettuina CG:ssä (grandes écolesin valmistavat luokat) ja insinöörikouluissa. Giretille nämä tiedot ” selittyvät osittain sosiaalisella alkuperällä”: 41 prosenttia kahden maahanmuuttajavanhempaan jälkeläisistä on työväenluokan jälkeläisiä, kun vain toinen vanhemmista on maahanmuuttajataustaisia, ja 16 prosenttia, kun kumpikaan vanhemmista ei ole maahanmuuttajataustainen.

Jos kahden maahanmuuttajavanhemman jälkeläiset harkitsevat epätodennäköisemmin opintojen jatkamista bac +5: n ulkopuolella ja pessimistisemmin ammatillisesta integroitumisestaan Ranskassa , he ajattelevat myös kaksi kertaa todennäköisemmin, että heillä on parempi tulevaisuus kuin vanhemmillaan.

 

Palkkatoiminta, opiskelijoiden ensisijainen tulonlähde

Opiskelijoiden kolme tärkeintä resurssia – samoin kuin keskimääräinen talousarvio – pysyvät ennallaan: palkkatoiminta, julkinen tuki ja perheapu (ainoat, joiden keskimääräinen määrä ei ole muuttunut: keskimäärin 308 € / kk) . Mutta ensimmäistä kertaa opiskelijoiden palkkatoiminnan tulot ylittävät julkisen ja perheavun tulot, ja tämä huolimatta stipendien luomuksista ja uudelleenarvostuksista François Hollanden toimikauden aikana.

Herra Giret täsmentää, että ” lukuvuoden aikana työskenneltävien opiskelijoiden osuus on vakaa, mutta ne, jotka työskentelevät, työskentelevät enemmän ”. Ongelma syntyy ennen kaikkea niille 20 prosentille opiskelijoista, jotka työskentelevät yli 20 tuntia viikossa, josta lähtien ”he ovat vakavasti vammaisia onnistumisen mahdollisuudessaan”. Lopuksi, 54%: lle kyseenalaistetuista tämä työ on välttämätöntä työlle . Kokonaislöydöstä voi parantaa se, että taloudellisista vaikeusvaikeuksista ilmoittautuvan opiskelijoiden osuus (2 pistettä) pienenee hieman.

 

 

Palkkatoiminta, opiskelijoiden ensisijainen tulonlähde

 

Terveys: stressin ja väsymyksen vahvistuminen

Terveys näyttää olevan tutkimuksen musta piste. 2/3 opiskelijoista, jotka sanovat olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä terveydentilaseensa (vakaa luku vuodesta 2013), eivät piilota syviä eroja sukupuolen, kansallisuuden, sosiaalisen alkuperän tai majoitustyypin mukaan. Naiset, ulkomaalaiset opiskelijat, työväenluokan opiskelijat – joiden terveydentila on heikentynyt erityisesti – ja opiskelijat, jotka eivät enää asu vanhempiensa luona, eivät ole yhtä tyytyväisiä terveydentilaansa. Tämän edessä 30 prosenttia kuulustelleista opiskelijoista ilmoitti luopuvansa lääkäriin menemisen jättöstä. Vakaa luku, mutta vahvempi kuin muu väestö ja joka 13 prosentille kyseenalaistetuista selittyy rahoituskeinojen puuttilla.

Kyselyyn vastanneissa opiskelijoissa todettiin myös, että he kokevat usein uupumusta (53% miehistä ja 67% naisista), stressiä (49% miehistä ja 69% naisista) ja kohtaavat uniongelmia (40% miehistä ja 50% naisista). % naisista). Naisia on myös 37 prosenttia, miehistä 27 prosenttia kertoi tunteneensa itsensä masentuneeksi kyselyä edeltävällä viikolla. Ja vaikka vuonna 2013 20 prosenttia opiskelijoista ilmoitti, ettei heitä koske mikään ehdotetuista oireista, he ovat tässä tapauksessa vain 16 prosenttia vuonna 2016. Kaikki nämä tiedot osoittavat psykologisten ongelmien vahvistuvan , mikä on erityisen huolestuttavaa tarkkailijoille . He näkevät mahdollisia selityksiä nuorisotyöttömyysasteen kasvulle ja erityisen ahdistusta herättävälle vuodelle 2016.