Suomeen tuleminen opiskelemaan

OPISKELE ULKOMAILLA SUOMESSA

Suomeen tuleminen opiskelemaan

Opiskelu Suomessa yli 90 päivän ajan vaatii oleskeluluvan. Oleskelulupa myönnetään kahdeksi vuodeksi, ellei lupaa jostain syystä (esimerkiksi kun tiedetään jo että opinnot kestävät lyhyemmän ajan) haetaan lyhyemmäksi ajaksi. Jos opiskelu kestää alle 90 päivää, tällöin ei tarvita oleskelulupaa, vaan viisumi riittää tälle ajanjaksolle.  Jos sinulla on jo oleskelulupa jossain toisessa EU:n valtiossa ja kuulut opiskelijoita koskevan lain piiriin voit tällöin tulla Suomeen suorittamaan opintoja 360 päivän ajaksi.  Maahanmuuttoviraston sivuilta saat enemmän tietoa sekä ohjeistusta oleskeluluvan, viisumin sekä liikkumis ilmoituksen hakemiseen. 

Maahanmuuttovirasto myöntää oleskeluluvan kun sinut on hyväksytty Suomessa sijaitsevaan oppilaitokseen ja kyseinen opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin. Hyväksyttyjä oppilaitoksia ovat peruskoulun jälkeiset oppilaitokset esimerkiksi; yliopistot, korkeakoulut sekä ammatilliset oppilaitokset. Opiskelija voi opintojensa yhteydessä tehdä myös oleskeluluvalla töitä jotka liittyvät opiskeltavaan tutkintoon. 

Kun olet hakemassa Suomeen opiskelemaan, oli kyseessä lukio, ammatillinen koulutus tai korkeakouluopinnot otetaan tällöin yhteys suoraan kyseiseen oppilaitokseen tai korkeakouluun johon aiot hakeutua. Oppilaitokset itse päättävät ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden valinnasta,  tai ulkomailla saadun tutkinnon mahdollistamista jatko-opinto kelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. 

Aina oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnetä. Syitä luvan epäämiseen voi olla se että olet jo turvapaikanhakijana Suomessa, olet saanut kansainvälistä suojelua jossain EU:n jäsenvaltiossa, tai jos sinut on päätetty karkottaa Suomesta.

Lukukausimaksut, opintotuki ja toimeentulo

Kun tulet EU/ETA alueen ulkopuolelta opiskelemaan englannin kielistä tutkintoa, oppilaitokset sekä korkeakoulut perivät lukukausimaksun. Jos kuitenkin olet avioliitossa suomalaisen kanssa voi maksu peruuntua. Lukukausimaksuja ei peritä Suomen kansalaisilta, tai jos suoritat suomen tai ruotsinkielistä tutkintoa. 

Suomen kansalaiset voivat saada opintojensa ajan opintotukea, mutta myös tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset voiva tätä tukea saada. Näitä ehtoja ovat esimerkiksi, että sinulla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan tai opintoja edeltäneen viiden vuoden aikana. Tai jos sinulla on elinolosuhteisiin perustuva syy kuten perhesuhteisiin, toimeentuloon, ammatillisiin sekä muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät asiat. Kansaneläkelaitos, eli KELA:n sivuilla on kattavasti tietoa opiskelijan tukimuodoista aina hakuohjeisiin ja itse hakemuksiin saakka. 

Lähtökohtaisesti opiskelijalla pitäisi olla riittävät varat Suomessa asumiseen koko oleskeluluvan voimassaolo ajan, jotta voit maksaa asumisen, ruuan ja muut tärkeät menosi koska opiskelijan tulee itse vastata elämisestä Suomessa. Sinun tuleekin varmistaa ennen opiskelemaan tuloa, että rahoitus on kunnossa. On joitakin oppilaitoksia jotka tukevat opiskelijoitaan mm ilmaisella asumisella, tai ilmaisella aterialla koulupäivän aikana. 

Aluksi opiskelijan on vaikea löytää töitä Suomesta, kun haetaan oleskelulupaa ensimmäistä kertaa opiskeluja varten, ei voi turvata toimeentuloaan työnteolla. Kun haetaan jatkolupaa, voi sitten toimeentuloa hankkia työtä tekemällä. edellytyksenä kuitenkin on ettei työnteko saa hidastaa opintoja, opintojen on kuitenkin edettävä normaalisti koko ajan. Maahanmuuttoviraston sivuilla on kattavasti tietoa ja ohjeistusta näistä kaikista asioista.

Koulutusvaihtoehdot 

Opintopolkuportaali on paikka josta löytyy tietoa eri koulutusvaihtoehdoista. Sivujen kautta voi myös yhteishaussa hakea ammattikorkeakouluun, yliopistoon sekä ammatilliseen koulutukseen. 

Finnish Network for International Programmes on verkosto, johon kuuluu 10 ammattikorkeakoulua jotka tarjoavat englanninkielisiä tutkintoja. Verkosto järjestää yhteisiä valintakokeita ympäri maailman. 

Jos olet aikeissa hakea englanninkieliseen yliopistoon on hyvä käydä tutustumassa verkkosivuun studyinfinland.fi.