Korkeakouluopiskelijan elämää Suomessa

students life in finland

Opiskelija elämää Suomessa

Korkeakoulut ovat tuttu näky Suomessa, sillä erilaisia korkeakouluja on paljon. Kiinnostus korkeakouluihin on ollut viime vuosina suurempaa kuin aikaisempina vuosina ja nuoret hakeutuvat yhä helpommin opiskelemaan. Opinto paikkaa katsotaan niin omasta kotikunnasta kuin myös pidempien matkojen päästä.

Korkeakoulujen suosio on kasvanut viime vuosina Suomessa erittäin mukavasti. Opiskelemaan hakeutuu tällä hetkellä huomattavasti enemmän oppilaita kuin aikaisempina vuosina. Suomen opetushallitus on ilmoittanut, että vuonna 2021 erilaiset korkeakoulut Suomessa ovat vastaanottaneet yhteensä yli 158 000 hakemasta opiskelemaan haluavilta. Tämä tarkoittaakin karkeasti, että noin 6 000 hakemusta on tehty vuonna 2021 enemmän kuin edeltävänä vuonna. 

Korkeakouluihin haettiin runsaasti myös avoimien kurssien puolella. Suomen- ja ruotsinkielisille kursseille hakemuksia tehtiin jopa 51 000 syksyn 2021 alkaville kursseille. Yhdessä hakemusten määrä onkin hyvin suuri. Opiskelupaikkoja ei yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa valitettavasti riittänyt kuin vain joka kolmannelle. 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suosituimmat alat

Kilpailu on kovaa joillakin aloilla, kun taas toisilla aloilla ei kilpailua välttämättä ole nimeksikään. MTV:n mukaan yliopistojen puolella kilpailu on kovinta varsinkin lääketieteen, palveluiden, sekä maa- ja metsätalouden aloilla. Ammattikorkeakoulujen puolella puolestaan suosituimpiin aloihin kuuluvat puolestaan suuhygienia, hammasteknologia sekä luonnontieteet. 

Suomen suosituimmat yliopistot olivat Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistot. Aalto yliopisto oli suosituin yliopistoista. Ammattikorkeakoulujen puolella puolestaan suosituin oli Metropolia, jonne opiskelupaikkaa haki noin 22 000 hakijaa. Laureaan puolestaan oli kaikkein hankalin päästä, sillä yhtä opiskelupaikkaa kohden oli Laureassa hakijoita 17. 

Myös avoimen yliopiston suosio on kasvanut. Avoimien yliopistojen suosioon on vaikuttanut suuresti myös korona pandemia, mutta myös ihmisten liikkuvuus. Avoimen yliopiston kurssien suorittaminen, kun perustuu etänä opiskeluun, jolloin opintoja voi suorittaa sieltä käsin, missä on. 

Covid-19 pandemian vaikutukset

Vallitsevasta korona pandemiasta johtuen ovat useat korkeakoulut päätyneet perumaan suunnitelluista opiskelijavaihto ohjelmista. Opiskelijavaihtojen on koettu olevan hankalia ja karanteeni määräysten vuoksi hidastavan oppimista paljon.

Korona pandemian vuoksi jopa kaksi kolmesta suomalaisesta opiskelijasta on joutunut perumaan opiskelija vaihtonsa. Mutta samalla kuitenkin moni opiskelija niin Suomessa kuin ulkomaillakin on onnistunut muokkaamaan vaihtonsa toimimaan myös virtuaalisesti. 

Kuitenkin korona pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat olleet valtava taakka monen opiskelijan harteilla. Kun lähiopetus jäi puuttumaan, niin myös sosiaaliset kontaktit vähenivät. Monet opiskelijat kokivat, että heidät on hylätty korona pandemian aikana ja yksinäisyys sekä sosiaalinen eristäytyminen ovat aiheuttaneet pahimmillaan masennusta. 

Kaiken kaikkiaan pandemian vaikutukset ovat olleet niin hyviä kuin huonojakin. Moni opiskelija oin nauttinut etäopintojen mahdollisuudesta ja esimerkiksi avoimen yliopiston kurssien suosio on kasvanut. Toisaalta osa opiskelijoista kokee, että heidät on unohdettu ja opiskelu ei suju kuten olisi toivottavaa ollut. Nähtäväksi jääkin, että millainen on tilanne, kun korona pandemia aikanaan tulee rauhoittumaan.